POTRAŽNJA ZA ETIKETAMA JE I DALJE U PORASTU, NAROČITO ZA DIGITALNO ODŠTAMPANIM

Prema ovogodišnjem istraživanju Finat Radar, 83% vlasnika robnih marki predviđa da će u 2021. volumeni kupovine etiketa u svim formatima porasti ili ostati isti, uprkos uticaju pandemije Covid-19 na lance snadbevanja. Takođe, 74% kompanija predviđa da će se količine povećati, uprkos tome što je 46% kompanija otkrilo da su osetile poremećaje u snabdevanju u poslednjih deset meseci.

Finat kaže da su, uprkos nesigurnosti, izgledi za evropsko narrow web tržište i dalje pozitivni. Količinu nabavke između 4 i 6% planira da poveća 38% kompanija. Pritom 7% anketiranih kompanija sugeriše da bi se količine mogle povećati između 7 i 15%.

Međutim, u svetlu pandemije, istraživanje takođe otkriva i promene određenih prioriteta. Jedan od njih uključuje povećano interesovanje za pronalaženjem načina kako da se lanci snadbevanja učine otpornim na šokove. Prošle godine je npr, samo 7% ispitanih reklo da je važno da dobavljači etiketa imaju više od jednog proizvodnog pogona. Ove godine se ista brojka povećala na 25% ispitanih. Drugi glavni pokazatelj ovog trenda je porast interesovanja za fleksibilnošću digitalnih štampača za štampu etiketa. Čak i tokom vrhunca lockdown-a, samo 7% kompanija je smanjilo potrošnju vezanu za digitalnu štampu etiketa.

Danas, svaka treća kompanija događaje u 2020. godini prepoznaje kao motivaciju za nabavku digitalno štampanih etiketa, ističući pre svega prednosti kraćeg vremena isporuke i veće sigurnosti u pogledu dostupnosti u lancu snadbevanja koji ova tehnologija omogućava.

Prelazak na digitalnu štampu nije nužno u potpunosti uslovljen nedavnim događajima. Istraživanje otkriva i druge faktore koji vode do promena, a kao glavni razlozi navode se mogućnost štampe malih tiraža, kao i unapređeno vreme proizvodnje, odnosno promene poslova.

(Preuzeto sa print-magazin.eu)

About the author