PRED NAMA JE DECENIJA MALIH TIRAŽA

Kada je u pitanju štampa, sledeća deceniju će obeležiti manji tiraži i brže promene poslova. To najavljuje nedavno objavljena studija kompanije Smithers pod nazivom Impact of changing run lengths on the printing market“. Dakle, vrlo slično kao i prošlo decenije.

Studija kompanije Smithers kaže da će zahtevi korisnika štampe radikalno preoblikovati dinamiku troškova kupovine usluga štampe i tako stvoriti imperativ ulaganja u novu opremu. Izveštaj predviđa veća ulaganja u tehnologiju digitalne štampe, ink jet i tehnologiju na bazi tonera jer nude superiornu isplativost i mogućnost češćih promena poslova kod malih tiraža.

Predviđa i sve veću upotrebu automatizovanih tokova rada, omogućujući grupne poslove na lito ili flekso štamparskim mašinama, koji su sve više automatizovani, što dovodi do većeg preklapanja između procesa digitalne i analogne štampe.

Kvalitet ink jet štampača nastaviće da se unapređuje, kaže se u izveštaju. Prateći njihov razvoj, teško da bi se moglo reći suprotno.

Dodatna vrednost praviće razliku

Izveštaj obuhvata sva područja štampe, od display-a do novina, od etiketa do časopisa, ambalaže i knjiga. U svim sektorima, navodi se, došlo je do poremećaja uzrokovanih uticajem pandemije koronavirusa. To je rezultiralo neizvesnošću zbog koje su kupci oprezni kada se radi o velikim tiražima. Ističu da su zbog toga mnogi kupci spremni da plate za veću fleksibilnost putem novih modela naručivanja kao što je print-on-demand.

Još jedna od promena koju izveštaj identifikuje vezana je za cene. Naime, kupci usluga štampe imaće koristi od sniženih cena, što  će dovesti do žešće konkurencije među štamparijama. Kako bi to premostili, štampari će nastojati da nadmaše očekivanja kupaca pružajući im završnu doradu sa dodatnom vrednošću.

Izveštaj pominje i štampu knjiga. Predviđa se da će se štampa knjiga vratiti iz inostranstva kako bi se izbegli problemi u lancu snabdevanja. Sve važniji model biće i web to print.

Porašće i značaj e -trgovine što će svakako imati uticaja na tržište ambalaža i dovesti do porasta broja malih kompanija.

About the author