DO PONUDE I KALKULACIJA U NEKOLIKO KLIKOVA

LabelPrint.rs sistem online poručivanja

Obzirom na to da se u štamparijama radi o prilično širokoj paleti proizvoda te različitim metodama štampe, nužno je poznavati barem osnove kako bi se mogla kreirati ponuda, tj. napraviti kalkulacije. 

U našoj štampariji dugo smo radili na razvijanju rešenja koje bi omogućilo i našim klijentima da bez ikakvog iskustva naprave kalkulaciju u nekoliko klikova. Sve to s ciljem da klijent u kratkom roku dobije odgovor na upit, odnosno službenu ponudu.

Radi se o rešenju za automatizovanu izradu kalkulacija kojim se značajno ubrzava proces izrade ponuda. Takođe, važno je da je mogućnost greške svedena na minimum.

About the author